top of page
Räätälöidyt
PALVELUT YRITYKSILLE

Liikeidean arviointi/nykytila-analyysi ja liiketoimintasuunnitelma

Autamme kehittämään ideoista kilpailukykyistä liiketoimintaa tai kiihdyttämään nykyistä liiketoimintaa kasvuun. Nykytila-analyysi antaa näkemyksiä yrityksesi tilanteesta ja  kasvupotentiaalista. Analyysin kohteena voi olla koko yritys, yksittäinen toiminto tai prosessi.

Liiketoiminnan suunnittelussa käymme läpi mm.: Tuotteet/palvelut, asiakasryhmät, kilpailutilanne ja kilpailuedut, markkinapotentiaali, ansaintamallit, tiimi ja resurssit, taloudelliset laskelmat, riskit.

Young Business Colleagues

Rahoituksen suunnittelu ja rahoitushakemukset 

Autamme määrittelemään rahoitustarpeenne ja suunnittelemaan rahoitusstrategian sekä  löytämään oikeat rahoitusinstrumentit (julkiset ja yksityiset).

Julkisrahoitteisissa hankkeissa autamme aina projekti-ideasta hakemuksen tekoon ja raportointiin asti. Meiltä saat neuvoja, mitä rahoitusta on saatavilla ja mihin tarkoitukseen. Autamme projektisuunnitelman teossa tai sparraamme tekeillä olevia hakemuksia.  Projektin edetessä varmistamme projektin asianmukaisen raportoinnin.

Men with Calculator

Markkinakartoitukset ja kilpailija-analyysit

Tunnetko asiakkaasi ja kilpailijasi? Markkina- ja kilpailijakartoituksella voit löytää kohderyhmäsi ja asiakassegmentit, joissa tuotteillasi tai palveluillasi on kilpailuetua. Analyysien kautta saatava tieto auttaa säästämään kustannuksissa, parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja näin myös yrityksen kannattavuutta. Autamme sinua tunnistamaan potentiaalisimmat asiakasryhmät, kilpailijasi sekä kilpailuetusi. 

Analysing the Numbers

Lanseeraus- ja markkinointisuunnitelma 

Oletko tuomassa markkinoille uuden tuotteen tai palvelun? Hyvin suunniteltu kampanja ja kirkas markkinointisuunnitelma tuo tuloksia.  Autamme suunnittelemaan kustannustehokkaat lanseeraus- jmarkkinointikampanjat hyödyntäen niin perinteisiä kuin digitaalisia keinoja.  

Kaiken tavoitteena on luoda yhdessä juuri sinulle toimiva strateginen markkinointisuunnitelma, joka tukee yrityksesi päivittäisiä markkinointitoimia. 

Delivery

Kasvu ja kansainvälistymissuunitelmat

Onko yrityksenne etsimässä kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Kansainvälistymisen valmistelu ja kansainvälistymissuunnitelman laatiminen auttaa yritystä hallitusti ja suunnitelmallisesti laajentumaan ja sillä on merkitystä myös rahoituksen saamisessa.

 

Tarjoamme vahvaan kokemukseen perustuvaa apua kansainvälistymisen suunnitteluun ja rahoituksen järjestämiseen. Suunnitteluprosessin aikana käymme läpi mm. yrityksen valmiudet, tuotteet ja palvelut, markkinat, liiketoimintamallin, kilpailuedut ja -kyvyn sekä markkinoille menomallit rahoitussuunnitelmineen. Autamme myös suunnitteluun tarvittavan projektirahoituksen hankinnassa.

Business Meeting
bottom of page