top of page
PALVELUT JULKISELLE SEKTORILLE
Ohjelmavalmistelut ja arvioinnit
Ohjelmakoordinoinnit ja -aktivoinnit
Innovaatiojärjestelmän kehittäminen

Tarjoamme julkiselle sektorille asiantuntija-apua ohjelmavalmisteluihin ja ohjelmien arviointiin. Hyödynnämme valmisteluissa ja arvioinnissa laajaa verkostoamme, joka kattaa laajan joukon yrityksiä eri kokoluokista ja toimialoilta sekä tutkimuslaitoksia.

Autamme julkista sektoria toteuttamaan kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä innovaatioympäristön kehittämiseen kohdistettuja ohjelmia.

 

Olemme koordinoineet menestyksekkäästi useita julkisen tahon käynnistämiä ohjelmia, mm. Business Finlandin (ent. Tekes)  Verso, Vamos -ohjelmia ja Isot teemat –aktivointia sekä Työ- ja elinkeinoministeriön Vigo -kiihdyttämöohjelmaa, Osaamiskeskusohjelmia, sekä ELY-keskus ohjelmia.

 

Mm. koordinoimamme Verso-ohjelma arvioitiin parhaaksi Tekes-ohjelmaksi ja sen toimintatapoja ja menetelmiä otettiin laajasti käyttöön myös muissa ohjelmissa.

Tiimillämme on vahva tuntemus ja kokemus suomalaisesta innovaatioympäristöstä. Olemme olleet mukana arvioimassa sekä kehittämässä innovaatiokenttää rakentaen mm. uusia malleja, menetelmiä, ohjelmia ja toimintatapoja.

Meillä on vahva osaaminen uuden yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvien palvelujen ja ohjelmien, kuten hautomo- ja kiihdyttämöohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

bottom of page