top of page
Kasvu ja kansainvälistyminen

Oikea teksti

Kansainvälistymissuunnitelmat

Onko yrityksenne etsimässä kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Kansain-välistymisen valmistelu ja kansainvälistymissuunnitelman laatiminen auttaa yritystä hallitusti ja suunnitelmallisesti laajentumaan ja sillä on merkitystä myös rahoituksen saamisessa. Tarjoamme vahvaan kokemukseen perustuvaa apua kansainvälistymisen suunnitteluun ja rahoituksen järjestämiseen. Suunnitteluprosessin aikana käymme läpi mm. yrityksen valmiudet, tuotteet ja palvelut, markkinat, liiketoimintamallin, kilpailuedut ja -kyvyn sekä markkinoille menomallit rahoitussuunnitelmineen. Autamme myös suunnitteluun tarvittavan projektirahoituksen hankinnassa.

 

Markkinakartoitukset

Tunnetteko kohdemarkkinan, jolle kansainvälinen kasvunne suuntautuu ja asiakkaat ja kilpailijat, jotka jo toimivat markkinassa? Tarjoamme laajan markkinakumppaniverkoston, jonka kautta yrityksesi saa parhaat markkinakartoitukset, kilpailija-analyysit ja keskeisen tiedon ostajista, ostoprosesseista ja ostajakäyttäytymisestä. Toimimme tiiviissä yhteydessä markkinakumppaniemme kanssa ja varmistamme laadun, toimitusvarmuuden ja hyvät sopimuskäytännöt yrityksesi puolesta.

 

Kansainväliset pilottiasiakkuudet

Etsiikö yrityksesi kansainvälistä pilottiasiakasta? Globaalissa ja monialaisessa markkinakumppaniverkostossamme on operatiivisia markkinakumppaneita, jotka etsivät yrityksellesi pilottiasiakkaita, ja toteuttavat pilotteja, in-house testejä ja demonstrointeja asiakaskohteissa. Caset vaihtelevat teknologioiden ja palveluiden vaatimusten mukaan, mutta usein yritys esimerkiksi antaa ohjeet tai valmennuksen markkinakumppanille, ja projektiin liitetään asiakastarpeiden laajempaa kartoitusta.

 

Kumppanuudet

Onko yritykselläsi tuote tai palvelu, jonka markkinoille viemiseen tai laajempaan volyymimyyntiin tarvitaan kansainvälinen kumppani tai strateginen partneri? Autamme kumppanuuksien rakentamisessa, toimenpideohjelmissa ja niiden toteutuksessa sekä sopimusasioissa.

 

Kv-yritysryhmähankkeet

Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen on usein kustannustehokkaam-paa yhdessä muiden kanssa. Julkiset rahoittajat, kuten Tekes tukee myös kansainvälisiä yritysryhmähankkeita. Jos yrityksesi on tunnistanut kilpailuedun tai synergioita useamman muun yrityksen kanssa, kannattaa muodostaa yritysverkosto tai konsortio, joka toteuttaa kansainvälisen kasvun yhteisprojektina. Meillä on vahva osaaminen haastavien yritysverkostojen johtamisesta ja markkinoille viemisestä, sekä yhteistarjoamien konseptoinnista

  • Tähän muutama pointti

Tuki liiketoiminnen huolelliseen suunnitteluun ja toimintamallin hiomiseen

Avaimet käteen - malli, jossa saat käyttöösi kaikki yrityksen digitaaliset ja painetut materiaalit verkkosivuista verkkokauppaan, esitteistä messuständiin - tarpeesi mukaan. 

Tuemme myös  digitaalisten ratkaisujen valitsemisessa, jotka tukevat liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla.

  • Nämä ikonit pois?

Lopputuloksena kokonaisvaltainen paketti yrityksen liiketoiminnan menestyksekkääseen aloittamiseen 

bottom of page